Bc. Vladimír Dočekal

Diplomová práce

Prevence v systému dopravní výchovy na základních školách

Prevention of traffic education at primary schools
Anotace:
Diplomová práce „Prevence v systému dopravní výchovy na základních školách“ je zaměřena na problematiku výuky dopravní výchovy na vybrané základní škole v konkrétním regionu. Hlavním cílem diplomové práce je analýza systému dopravní výchovy jako prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na vybrané základní škole v konkrétním regionu. Dílčí cíl diplomové práce je zaměřen na zjištění …více
Abstract:
The thesis „Prevention of traffic education at primary schools” is focused on traffic education teaching at an elementary school in a particular region. The main aim of the thesis is an analysis of traffic education for prevention in the field of safety on the roads at an elementary school in a particular region. Partial aim of the thesis is focused on determining whether knowledge of the problems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: Ing. Jan Děcký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy