Veronika Muchová

Diplomová práce

Zhodnocení rozvoje vybraných částí Mikroregionu Vsetínsko

The Development Evaluation of Chosen Parts of Microregion Vsetínsko
Anotace:
V posledních letech v České republice, ale i v Evropské unii neustále roste zájem o problematiku regionálního rozvoje. Nedílnou součástí fungování rozvoje regionů je spolupráce. Nejčastěji se jedná o meziobecní spolupráci ve formě sdružení obcí tzv. mikroregionů. Cílem diplomové práce je zhodnocení rozvoje vybraných částí Mikroregionu Vsetínsko, konkrétně Mikroregionu Hornolidečsko a Mikroregionu Valašsko …více
Abstract:
In the Czech republic but even in the European Union there is a constant rise of interest in regional development problems lately. Integral to regional development running is a cooperation. Most often it is a cooperation between villages on the level of so-called microregions. The aim of my dissertation is the development evaluation of chosen parts Vsetínsko Microregion, namely Hornolidešsko Micoregion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Jan Malinovský
  • Oponent: Daniel Konczyna

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj