Theses 

Život se sluchovým postižením z hlediska komunikace mluvenou řečí – Bc. Lucie Čechová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Lucie Čechová

Bakalářská práce

Život se sluchovým postižením z hlediska komunikace mluvenou řečí

Life with hearing impairment from the speech language communication point of view

Anotace: Bakalářská práce se zabývá mluvenou řečí jedince se sluchovým postižením a obtížemi, se kterými se především během komunikace setkává. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část pojednává především o komunikaci osob se sluchovým postižením a důsledcích postižení na život jedince i jeho okolí. Praktická část představuje vlastní výzkumné šetření, které si klade za cíl analyzovat obtíže v řeči jedince se sluchovým postižením a popsat problémy, se kterými se během života setkal.

Abstract: This bachelor thesis is dealing with spoken language of a person with hearing impairement and with difficulties which they can encounter during communication. This thesis is divided into two parts, the theoretical and practical part. The theoretical part is mainly describing the communication of hearing impaired people and the results of this disability for him and people around him. The practical part is presenting results of a research that is trying to analyze the difficulties of a person with hearing impairement and it is trying to describe the problems they will have to encounter during their lives.

Klíčová slova: sluchové postižení, hearing impairment, mluvená řeč, spoken language, komunikace, communication, obtíže, difficulties

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:50, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz