Jana Stehlíková

Diplomová práce

Campus VŠB - TU Ostrava, polyfunkční centrum

Campus VŠB - TU Ostrava, multipurpose center
Anotace:
Zbytkové plochy v severní části univerzitního campusu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na uzávěru ulice Opavská jsou v dnešní době pro univerzitu i její okolí neuchopitelnou oblastí. Cílem této práce je vyjádření názoru na tuto oblast a samotnou ulici Opavská a zamyšlení se nad jejich budoucím vývojem. Návrh řeší polyfunkční budovu na uzávěrech ulice Opavské a univerzitní třídy vedoucí …více
Abstract:
Rest areas in the northern part of the university campus VŠB - Technical University of Ostrava on road closure of Opavská street are vague for the university and its surrounding in these days. The aim of this work is to experss an opinion on this area and the street Opavská itself and to think about their future development. The proposal deals with a multi-functional building on the closure of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Aleš Student
  • Oponent: David Průša

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.