Jiří FIEDLER

Bakalářská práce

Harmonizace CAD a GIS dat na území Nečtin

Harmonization of CAD and GIS data on the territory of Nečtiny
Anotace:
Práce se zabývá převodem dat z CAD softwaru Kokeš do geografické databáze PostGIS. Zahrnuje vytvoření datového modelu pro Kokeš a jeho obdoby pro PostGIS a návrh metodiky převodu dat. V rámci práce byl také popsán program Talend Open Studiu sloužící pro integraci dat.
Abstract:
This thesis is concerned with data conversion from CAD software Kokeš to geographic database PostGIS. It comprises data model creation for Kokeš and PostGIS and data conversion methodology design. Moreover, data integration software Talend Open Studio has been described within the scope of this thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2011
Identifikátor: 36702

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jan Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIEDLER, Jiří. Harmonizace CAD a GIS dat na území Nečtin. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Geomatika / Geomatika

Práce na příbuzné téma