Lada ČECHÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Burnout Syndrome: Its Mapping and Prevention in Managerial Positions

Burnout Syndrome: Its Mapping and Prevention in Managerial Positions
Abstract:
The thesis deals with burnout syndrome and its prevention in managerial positions. In theoretical part it is focused on defining burnout, causes, symptoms and process of burnout and its prevention. The aim of the theoretical part is to map the degree of burnout in managerial positions for sample of managers ? entrepreneurs and manager in employment relationship. The next aim of the thesis is to find …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření a jeho prevencí v manažerských pozicích. V teoretické části vymezuje pojmy, příčiny, příznaky a projevy syndromu vyhoření a jeho prevenci. Cílem praktické části je zmapování míry vyhoření v manažerských pozicích u zkoumaného vzorku manažerů ? podnikatelů a manažerů ? v zaměstaneckém poměru. Dalším cílem práce je zjištění metod, které manažeři používají …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan Šmahaj

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČECHÁČKOVÁ, Lada. Burnout Syndrome: Its Mapping and Prevention in Managerial Positions. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe