Monika SATTLEROVÁ

Diplomová práce

Čtení s porozuměním u žáků s dyslexií ve srovnání s žáky intaktními ve 2. až 5. ročníku ZŠ

Reading comprehension of pupils with dyslexia in comparison with intact pupils from the second to the fifth grade of elementary school
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku čtení s porozuměním u žáků s dyslexií ve srovnání s žáky intaktními. Hlavním cílem předkládané práce je zjistit, zda žáci s dyslektickými obtížemi mají při čtení s porozuměním výraznější problémy než žáci intaktní. V teoretické části je nahlédnuto do historie a současnosti metodiky čtení a psaní s uvedením některých metod využívaných při výuce počátečního …více
Abstract:
The thesis is focused on the problems of reading comprehension among pupils with dyslexia compared to intact pupils. The main aim of the presented work is to determine whether the pupils with dyslexic difficulties have more significant problems by reading comprehension than the intact ones. The theoretical part gives insight into the history and present of reading and writing methodology stating some …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ilona Matějovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SATTLEROVÁ, Monika. Čtení s porozuměním u žáků s dyslexií ve srovnání s žáky intaktními ve 2. až 5. ročníku ZŠ. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy