Bc. Andrea Ďurovcová

Bachelor's thesis

Sociální deviace a protiprávní jednání

Social Deviation and Illegal Acts
Abstract:
This work deals with the relationship of social deviance and infringement. First describes the phenomenon of social deviance itself, its causes and theories of social deviance. Another section deals with infringement and the responsibility for illegal dealings. Then work describes the relationship between the the infringement and social deviation of general and detail by the example of prostitution …viac
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá vzťahom sociálnej deviácie a protiprávneho jednania. Najskôr popisuje samotný jav sociálnej deviácie, jej príčiny a teórie sociálnej deviácie. Ďalšia časť je venovaná protiprávnemu jednaniu ako aj zodpovednosti za protiprávne jednanie. Následne práca popisuje vzťah medzi protiprávnym jednaním a sociálnou deviáciou obecne a podrobne aj na príklade prostitúcie.
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2013
  • Vedúci: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / odbor:
Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure

Práce na příbuzné téma