Mgr. Alena Macková, Ph.D.

Diplomová práce

Nová média a občanská společnost – případová studie protestní skupiny Žít Brno

New media and civil society - case study of the protest group Žit Brno
Anotace:
V posledních dvou desetiletích jsou mezi teoretiky občanské společnosti vedeny diskuse o potenciálu nových médií. Proti sobě tak stojí skeptické a optimističtější vize týkající se možností nových médií v oblasti podpory a rozvíjení občanské společnosti a politické participace, které rezonují v narůstajícím počtu výzkumů mapujících tuto oblast. Značná část výzkumů sledující konkrétní organizace nebo …více
Abstract:
During the last two decades discussions over the potential of new media have been arising among the civil society theorists. There are both skeptical and more optimistic visions of the potential of new media in the area of support and development of civil society and political participation, which resonate in the growing number of researches exploring this area. Considerable part of the researches …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Zdeněk Konopásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií