Tomáš Beleš

Bakalářská práce

Analýza faktorov ovplyvňujúcich cenu ojazdených automobilov na Slovensku

Aké faktory ovplyvňujú cenu ojazdených automobilov na Slovensku?
Anotace:
Predkladaná práca sa zaoberá skúmaním základných faktorov ovplyvňujúcich cenu ojazdených automobilov na Slovensku. K tomu využíva hedonickú cenovú regresiu a dátový súbor s viac ako 2600 pozorovaniami. Súbor bol získaný zo stránok najväčšieho autobazáru na Slovensku, AAA Auto. Odhadnuté parametre pomohli dekomponovať cenu ojazdeného automobilu na jej jednotlivé determinanty. Okrem negatívneho vplyvu …více
Abstract:
The following thesis concerns the research of basic factors affecting the price of used cars in Slovakia. The hedonic price regression and a data set of over 2600 units has been used. The data set was acquired from the webpages of the largest second-hand-car seller in Slovakia named AAA Auto. Estimated parameters have been a help in decomposing the price of a second-hand car into its determinants. …více
Abstract:
Predkladaná práca sa zaoberá skúmaním základných faktorov ovplyvňujúcich cenu ojazdených automobilov na Slovensku. K tomu využíva hedonickú cenovú regresiu a dátový súbor s viac ako 2600 pozorovaniami. Súbor bol získaný zo stránok najväčšieho autobazáru na Slovensku, AAA Auto. Odhadnuté parametre pomohli dekomponovať cenu ojazdeného automobilu na jej jednotlivé determinanty. Okrem negatívneho vplyvu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: Marek Mičúch
  • Oponent: Helena Chytilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34719

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.