Mgr. Peter Tkáč

Bakalářská práce

Pohrebisko kultúry zvoncovitých pohárov v Ivanoviciach na Hané, trať "Borůvka"

Burial Site of Bell Beaker Culture in Ivanovice na Hané-"Borůvka"
Anotace:
Práca pojednáva o pravekom pohrebisku na lokalite Ivanovice na Hané - trať "Borůvka". Z 23 tu skúmaných hrobov patrí 21 kultúre zvoncovitých pohárov. Práca je zameraná predovšetkým na pohrebný rítus.
Abstract:
The work deals with a prehistoric burial site situated in Ivanovice na Hané, track Borůvka. At least twenty one graves from whole twentyfree researched graves belong to the Bell-Beaker Culture. Work is focused on burial rite.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Archeologie

Práce na příbuzné téma