Bc. Nikola Šimíková

Master's thesis

Očekávání uživatelů od služby SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín

Expectations of the users of social service SOCIAL ASSISTENCE Ostrava and Bohumin
Abstract:
V rámci této práce si kladu za cíl zodpovědět základní výzkumnou otázku: „Jaká jsou očekávání uživatelů z hlediska možnosti naplňovat jejich cíle za podpory služby SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín?“. Sociální asistence je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, jež se zabývá tématem sociálního fungování rodin, které se ocitly v obtížné životní situaci. Při zodpovídání základní výzkumné otázky …more
Abstract:
As a part of this thesis, my aim is to answer the following research question: what are the expectations of the users with regards to the opportunities to fullfill their goals under the help of SOCIAL ASSISTANCE Ostrava and Bohumin? Social assistance is a social activation service for families with children, who deals with social functioning of families, who have found themselves in a difficult life …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2013
  • Supervisor: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lucie Růžičková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií