Mgr. Hana Poliaková

Diplomová práce

Srovnání výskytu stresorů percipovaných žáky běžných základních škol a žáky základních škol zapojených do projektu Zdravá škola

The comparison of the occurrence of the stressors perceived by pupils of the common elementary schools and by pupils of elementary schools participated in the project named Healthy school
Anotace:
V naší práci se zabýváme výskytem stresu a stresorů percipovaných žáky běžné základní školy a školy zapojené do projektu Zdravá škola. Dále je porovnána intenzita stresu a výskyt stresorů mezi žáky a žákyněmi jednotlivých škol, tj. běžné základní školy a zdravé základní školy. Intenzita stresu pociťovaného žáky základních škol je měřena pomocí Dotazníku fyziologických, emocionálních a behaviorálních …více
Abstract:
This essay is dealing with the intensity of stress and with the occurrence of stressors which are perceived by pupils of common elementary schools and by pupils of elementary schools participated in the project named Healthy school. The comparison of the intensity of stress and of the occurrence of stressors between school-boys and school-girls of the particulars elementary schools, it means of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta