Theses 

Srovnání výskytu stresorů percipovaných žáky běžných základních škol a žáky základních škol zapojených do projektu Zdravá škola – Mgr. Hana Poliaková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Hana Poliaková

Diplomová práce

Srovnání výskytu stresorů percipovaných žáky běžných základních škol a žáky základních škol zapojených do projektu Zdravá škola

The comparison of the occurrence of the stressors perceived by pupils of the common elementary schools and by pupils of elementary schools participated in the project named Healthy school

Anotace: V naší práci se zabýváme výskytem stresu a stresorů percipovaných žáky běžné základní školy a školy zapojené do projektu Zdravá škola. Dále je porovnána intenzita stresu a výskyt stresorů mezi žáky a žákyněmi jednotlivých škol, tj. běžné základní školy a zdravé základní školy. Intenzita stresu pociťovaného žáky základních škol je měřena pomocí Dotazníku fyziologických, emocionálních a behaviorálních příznaků stresu pro mládež (Test stresu), stresory percipované žáky základních škol jsou zjišťovány Dotazníkem stresorů. Srovnání intenzity stresu a výskytu stresorů jsou přehledně uvedeny v tabulkách a grafech a dále diskutovány. Oba administrované dotazníky jsou uvedeny v příloze.

Abstract: This essay is dealing with the intensity of stress and with the occurrence of stressors which are perceived by pupils of common elementary schools and by pupils of elementary schools participated in the project named Healthy school. The comparison of the intensity of stress and of the occurrence of stressors between school-boys and school-girls of the particulars elementary schools, it means of the common elementary school end of the healthy elementary school, follows. The intensity of the stress of the elementary schools pupils is measured by the Dotazník fyziologických, emocionálních a behaviorálních příznaků stresu pro mládež (Test stresu) (Checklist of the physiological, emotional and behavioral symptoms of stress for youth /Test of stress/), and the stressors which are perceived by pupils of the elementary schools are measured by the Dotazník stresorů (Checklist of stressors). The comparisons of the intensity of stress and of the occurrence of stressor are mentioned in tables and in the diagrams, then are discussed. Both of the checklists are mentioned in the appendix.

Klíčová slova: stres, žáci 2. stupně základní školy, běžná základní škola, zdravá základní škola

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 20:48, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz