Mgr. Eva Hettenbergerová, Ph.D.

Disertační práce

Druhová bohatost a variabilita cévnatých rostlin, mechorostů a měkkýšů na vlhkostním gradientu

Species richness and species-data variation of vascular plants, bryophytes and molluscs along the moisture gradient
Anotace:
Luční prameniště patří k vzácným a chráněným biotopům středoevropské krajiny. V minulosti se jim věnovala řada autorů, avšak doposud nebyla podrobněji zkoumána v širším kontextu s okolními nelesními rostlinnými společenstvy. Proto jsem se v této disertační práci zabývala otázkou možného ovlivnění nelesních pramenišť jejich druhově bohatou sousední vegetací. V dalších studiích jsem se zaměřila na změny …více
Abstract:
Calcareous spring fens belong to one of the rarest and most threatened habitats of Central Europe. Even though many authors investigated both species composition and richness of fen vegetation in the past, no study dealing with spring fens in a wider context of their contact with adjacent treeless vegetation was published. Therefore I focus herewith on the potential effect of the surrounding species …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Richard Hrivnák, Ph.D., Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta