Bc. Stanislav Koryčánek

Diplomová práce

Chování a preference spotřebitele na trhu pufovaných výrobků

Consumer behaviour and preferences on the market with puffed products
Anotace:
Práce je zaměřena na posouzení chování spotřebitele v rámci významných zahraničních trhů, na které společnost RACIO, s.r.o. vyváží své pufované výrobky. Situace v jednotlivých zemích je posuzována na základě prodeje jednotlivých výrobků, které jsou do zemí, jako je France, Německo a Velká Británie dodávány. Je proveden rozklad nejvíce prodávaných výrobků dle předem určených kritérií, jako je druh kvality …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on assessment of consumer behavior in the context of important foreign markets in which the company RACIO, Ltd. exports its puffed products. The situation in each country is assessed on the basis of sales of individual products, which are supplied to countries like France, Germany and Great Britain. Summary of the most sold products is made to be able to predetermined criteria …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jiří Wagner
  • Oponent: Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting