Theses 

Chování a preference spotřebitele na trhu pufovaných výrobků – Bc. Stanislav Koryčánek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Stanislav Koryčánek

Diplomová práce

Chování a preference spotřebitele na trhu pufovaných výrobků

Consumer behaviour and preferences on the market with puffed products

Anotace: Práce je zaměřena na posouzení chování spotřebitele v rámci významných zahraničních trhů, na které společnost RACIO, s.r.o. vyváží své pufované výrobky. Situace v jednotlivých zemích je posuzována na základě prodeje jednotlivých výrobků, které jsou do zemí, jako je France, Německo a Velká Británie dodávány. Je proveden rozklad nejvíce prodávaných výrobků dle předem určených kritérií, jako je druh kvality, typ suroviny, druh tvaru a varianta čokoládového máčení. Na základě tohoto rozkladu a současného stavu výrobních kapacit podniku jsou navrženy budoucí strategie směřování společnosti RACIO, s.r.o.

Abstract: Diploma thesis is focused on assessment of consumer behavior in the context of important foreign markets in which the company RACIO, Ltd. exports its puffed products. The situation in each country is assessed on the basis of sales of individual products, which are supplied to countries like France, Germany and Great Britain. Summary of the most sold products is made to be able to predetermined criteria, such as type of quality, type of raw material, product shape and flavor of chocolate coating. The future direction of the company strategy RACIO, Ltd. will be designed on the basis of this summary and the current state of production capacity.

Klíčová slova: Chování a preference spotřebitele, pufované chlebíčky, exportní trhy, bio výrobky

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jiří Wagner
  • Oponent: Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 12:34, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz