Bc. Romana HRDLIČKOVÁ

Diplomová práce

Psychická zátěž a syndrom vyhoření u sester na dětských odděleních

Psychological stress and burnout among nurses in pediatric wards
Anotace:
Cíl: Cílem práce bylo zjistit výskyt a míru psychické zátěže a syndromu vyhoření v závislosti na typu pracoviště sester dětských oddělení. Tento výzkum se pokusil dále odhalit vztahy mezi mírou psychické zátěže a typem pracoviště sester (standardní oddělení a oddělení intenzivní péče), mírou syndromu vyhoření a typem pracoviště sester (standardní oddělení a oddělení intenzivní péče), zjistit závislost …více
Abstract:
Aim: The object of this thesis has been to find out the occurrence and the degree of mental strain and the burnout syndrome in connection with the type of working environment for nurses in pediatric wards. This research has tried to reveal the relationship between the degree of mental strain and the type of working environment for nurses (standard wards and intensive care), the degree of burnout syndrome …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Janíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRDLIČKOVÁ, Romana. Psychická zátěž a syndrom vyhoření u sester na dětských odděleních. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta