Bc. Radka Kubošová

Bakalářská práce

Anizometropie a anizeikonie – diagnostika, princip korekce

Anisometropia and aniseikonia - diagnostics, the principle of correction
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou anizometropie a anizeikonie, jejich diagnostikou a principem korekce. V úvodní kapitole je popsáno rozdělení, etiologie, projevy a příčiny anizometropie a anizeikonie, doplněno zaměřením na vliv na binokulární vidění. Následuje kapitola zabývající se diagnostikou anizometropie a diagnostickými přístroji sloužící především pro určení stupně anizeikonie. …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of anisometropia and aniseikonia, their diagnosis and correction principle. The introductory chapter describes the distribution, etiology, symptoms and causes of anisometropia and aniseikonia, supplemented by focusing on the effect on binocular vision. The followind chapter dealing with the diagnosis of anisometropia and diagnostic equipment used primarily …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Sylvie Petrová
  • Oponent: Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie