Mgr. Veronika Mlčochová

Diplomová práce

Právo na obhajobu

The Right of Defense
Anotace:
Tato práce rozebírá právo na obhajobu jako základní právo, které je přiznáno osobě, proti níž se vede trestní řízení, a to po celou dobu jeho trvání. Práce se člení do 6 kapitol. První obsahuje prameny práva na obhajobu a jeho vymezení v rámci práva na spravedlivý proces. Dále se věnuji jednotlivým složkám právu na obhajobu a jeho garantováním během zadržení osoby a zkráceného přípravného řízení. Třetí …více
Abstract:
This thesis analyses The Right of Defense as the basic right guaranteed to defendant (detained, suspect, accused, convicted) throughout the criminal proceeding. It is divided into 6 parts. First contains sources of law of The Right of Defense and his definition within The Right to a Fair Trial. Further I devote to particular parts of The Right of the Defense and its guarantee during detention of person …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jan Provazník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta