Bc. Petra KYRIÁNOVÁ

Diplomová práce

Uplatnění merchandisingu a podpory prodeje

Application of merchandising and sales promotion
Anotace:
Práce vychází z praktických znalostí z oblasti merchandisingu a podpory prodeje. Popisuje a následně převádí do praxe využití POS a POP prostředků v nákupním prostředí. Mimo jiné práce obsahuje praktické poznatky o složité problematice procesů, planogramů a standardů, které realizuje agentura Ppm factum a.s. pro dodavatele Coca-Cola Hellenic Česko a Slovensko v nákupním prostoru maloobchodního řetězce …více
Abstract:
The work is based on practical knowledge of merchandising and sales promotion. Describes and then implements the use of POS and POP resources in the purchasing environment. Among other things, the thesis contains practical knowledge of the complex issues of processes, planograms and standards implemented by Ppm factum a.s. for suppliers of Coca-Cola Hellenic Czech Republic and Slovakia in the retail …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Petr Cimler, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KYRIÁNOVÁ, Petra. Uplatnění merchandisingu a podpory prodeje. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management