Bc. Jaroslav LEPŠÍK

Master's thesis

Návrh koncepce ozdravného pobytu pro žáky ZŠ s přihlédnutím na žáky s SVP

The conceptual proposal of primary school outdoor stays concerning the special needs pupils
Anotácia:
Práce se zabývá historií, významem, přínosem i možnými pořadateli ozdravných pobytů. Vycházíme z významu sociálního, politického i ekonomického. Týká se oblastí správného životního stylu, čistoty ovzduší apod. Informace byly získávány z literatury, internetu, dotazníků a osobní komunikace se zainteresovanými osobami. Práce je zaměřena především na aktuální podmínky, při kterých je možné realizovat …viac
Abstract:
This thesis pursues the origin, importance, benefits and potencial organizers of the remedial stays. We presume its social, political and economic value. It concerns healthly lifestyle and air quality etc. The data were obtained from the bibliography, internet, questionnaires and personnal communication with the involved persons. The thesis focuses the current requirements for the organisation of remedial …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 4. 2017
  • Vedúci: Mgr. Bc. Lukáš Círus, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEPŠÍK, Jaroslav. Návrh koncepce ozdravného pobytu pro žáky ZŠ s přihlédnutím na žáky s SVP. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Pedagogy / Education for Special Educational Institutions

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.