Zlata GERSDORFOVÁ

Bakalářská práce

Počátky hradu v Českém Krumlově - hrad jako symbol moci a výraz kulturního transferu

The beginning of the castle Český Krumlov - the castle as a symbol of power and aspect of cultural transfer
Anotace:
Tato práce se v prvním plánu zabývá okolnostmi počátků Českého Krumlova. Pojímá jižní Čechy jako zónu překrývajících se kulturních vlivů (Bavorsko, Čechy, Rakousko) a zároveň jako dějiště kolonizačních procesů, jichž se na české straně zhostil zejména rod Vítkovců. Nelze však opomenout síť jejich vazeb a příbuzenských vztahů, které měly vliv na kulturní transfer, jenž se odrazil i v rovině jejich mocenských …více
Abstract:
This work deals with beginning of the castle Český Krumlov. It takes South Bohemia area as the area of cultural influences, which overlaped itself (Bavaria, Bohemia, Austria) and simultaneously as a scene of colonizational proceses. They were discharged namely by Vítek's genus. In this place, we have to remember a network of Vítek's family bindings which had an influence to cultural transfer, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010
Identifikátor: 17913

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 7. 2010

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GERSDORFOVÁ, Zlata. Počátky hradu v Českém Krumlově - hrad jako symbol moci a výraz kulturního transferu. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 21. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie