Mgr. Petra Kubešová

Bakalářská práce

Stručná charakteristika hudebních a tanečních forem flamenka s ohledem na jeho složky a současné projevy flamenka v České Republice

A concise characteristics of musical and dance forms of flamenco with respect to its components and to the contemporary flamenco manifestations in the Czech Republic
Anotace:
Práce zmiňuje historii vývoje flamenkových forem, jejich kategorizaci a strukturu. Zabývá se výrazovými a estetickými znaky flamenka z pohledu jeho složek. Stručně charakterizuje hudební aspekty. Dále mapuje současné projevy flamenka v České Republice.
Abstract:
The article mentions the history of the flamenco forms, their categorization and structure. It deals with expressive and esthetic attributes of flamenco in terms of its components. Briefly describes the musical aspects. It also maps the contemporary flamenco manifestations in the Czech Republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Opekar, CSc.
  • Oponent: MgA. Ivana Tabak

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia