Jan Chlapek

Bakalářská práce

Veřejné vysoké školy a jejich zdanění v ČR

Public universities and their taxation
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou financování a zdanění veřejných vysokých škol. V první části popisuji mechanismus financování veřejných vysokých škol. Následně charakterizuji jednotlivé rozpočtové okruhy, dle kterých jsou rozdělovány na veřejné vysoké školy finanční prostředky ze státního rozpočtu. Dále popisuji a analyzuji doplňkovou činnost veřejných vysokých škol. V bakalářské práci …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the financing and taxation of public universities. The first part describes the mechanism for funding public universities. Subsequently I characterize individual budget headings under which funds from the state budget are distributed to public universities. Further I describe and analyze the complementary activities of public universities. I also briefly characterize …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: Václav Urbánek
  • Oponent: Ladislav Bušovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/56976