Bc. Eva Kašparová

Bakalářská práce

Osobní železniční doprava v Japonsku - vývoj, faktory, kontext, ...

Passenger railway transport in Japan - development, factors, context, ...
Anotace:
Osobní železniční doprava představuje pro Japonsko druhý nejrozšířenější druh dopravy. Tato práce se zabývala vyhodnocením socioekonomických, fyzicko-geografických a politicko-ekonomických faktorů s ohledem na historický vývoj země od roku 1868, které zformovaly současnou osobní železniční síť. V práci se kombinovala část rešeršní a část případová, kde se poznatky získané z anglické, japonské a české …více
Abstract:
Passenger transport in Japan represents the second most widely used means of transport. This bachelor thesis studied the evaluation of socio-economic, physical-geographic and political-economical factors with the regard of historic development of the country since the year of 1868, which formed passenger transport network as it is today. The thesis combined research part and case study part, where …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Zuskáčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta