Radim Staněk

Diplomová práce

Aktuální stav a potenciál konceptu SMART City v malých a středně velkých statutárních městech České republiky

Current status and potential of the SMART City concept in small and medium-sized statutory cities of the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se věnuje aktuálnímu stavu a potenciálu konceptu Smart City v malých a středně velkých českých statutárních městech, která zároveň nejsou městy krajskými. Hlavním cílem práce je identifikovat, v jaké fázi se tato města nacházejí z hlediska adopce a míry implementace uvedeného konceptu. Dílčím cílem je sestavení jejich výhledu do roku 2025 a zjištění, ve kterých dimenzích zmíněného konceptu …více
Abstract:
This diploma thesis describes the current status and potential of the Smart City concept in small and medium-sized czech statutory cities, which are not simultaneously region seats. The main aim of the thesis is to identify the phase of these cities in terms of adoption and implementation of the concept. A sub-aim is to describe their outlook for 2025 and to ascertain in which dimensions of the concept …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2019
  • Vedoucí: Martin Pělucha
  • Oponent: René Wokoun

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78456

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Regionalistika a veřejná správa