Pavel Pavezka

Bakalářská práce

Vliv kovů v potravinářství na bakteriální virulenci

Effect of food metals on bacterial virulence
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou přenosu genů rezistence β-laktamových antibiotik pomocí horizontálního přenosu genů, konkrétně pomocí transformace. Řeší způsob přenosů genů rezistence přes trofický řetězec, kdy následně Escherichia coli může způsobovat alimentární onemocnění. Dále poukazuje na aktuální rizika vzniku rezistence na β-laktamová antibiotika a alternativní způsob náhrady antibiotik …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the issue of gene transfer of resistance of β-lactam antibiotics by means of horizontal gene transfer, specifically transformation. It deals with the transfer of resistance genes through the food chain, when Escherichia coli can subsequently cause foodborne illness. It also points to the current risks of resistance to β-lactam antibiotics and an alternative method of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2023
  • Vedoucí: Ing. Kristýna Číhalová, Ph.D.
  • Oponent: Pavlína Jelínková, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta