Kateřina Šrámková

Master's thesis

Participace 2.0: Přispívá internet k občanské angažovanosti Čechů?

Participation 2.0: Does Internet increase civic engagement in Czech Republic?
Abstract:
Zatímco v západních demokraciích je výzkum vlivu internetu na občanskou a politickou participaci rozšířen, v českém prostředí je tomuto médiu věnována pozornost pouze v souvislosti s volební participací. Ovšem výzkum vlivu internetu na občanskou a politickou participaci z individuální úrovně zde zatím chybí. Na základě vlastního výzkumu byla provedena regresní analýza základních faktorů a internetových …more
Abstract:
While in Western democracies the study of the impact of Internet on civic and political participation is very popular, in the Czech Republic this type of study is still at the beginning. It is merely focused on the impact of Internet on voter turnout and political campaigning. However the study of the impact of the Internet on civic and political participation from the indivdual level is still missing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 10. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2015
  • Supervisor: Karel Müller
  • Reader: Kamil Fleissner

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47988