Lucie Čechová

Bakalářská práce

SWOT analýza jako základní nástroj strategického managementu

SWOT Analysis as Fundamental Tool of Strategic Management
Anotace:
Cílem bakalářské práce „SWOT analýza jako základní nástroj strategického managementu“ bylo vytvoření analýzy společnosti AGRO–EKO, spol. s.r.o., která se zabývá především dodávkami technologií pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a jejich následným využitím. V první části bakalářské práce byl uveden teoretický základ, a na něj navazují charakteristické údaje o analyzované společnosti. V …více
Abstract:
The aim of the Bachelor thesis "SWOT analysis as a basic strategic management tool" was the creation of analysis of AGRO-EKO, spol. s r.o., which mainly deals with the supply of technologies for the treatment of biodegradable waste and their subsequent use. In the first part of the Bachelor thesis was a theoretical basis, and on it the characteristic data on the analysis of the company. In the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Milan Stoch
  • Oponent: Petr Heřman

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava