Bc. Petr Klapil

Diplomová práce

Projekt založení nového podnikatelského subjektu

The Project of Establishment of a New Business Entity
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo zpracovat projekt založení nového podnikatelského sub-jektu. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část byla zpracována formou literární rešer-še a zabývá se podnikáním, podnikatelským plánem, analytickými nástroji uplatňovanými při zakládání podniků a marketingovým mixem. Analytická část práce byla provedena na základě průzkumu trhu, který probíhal jednak na základě …více
Abstract:
The aim of this thesis was to prepare a project for the establishment of a new business enti-ty. The work is divided into three parts. First, theoretical part was compiled as a literary research and deals with entrepreneurship, business plan, analytical tools applied when founding a new enterprise and marketing mix. The analytical part of the work was done on the basis of market research. The data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Zveřejnit od: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zuzana Virglerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Klapil, Petr. Projekt založení nového podnikatelského subjektu. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe