Ing. Gabriela Nováková

Bachelor's thesis

Kyselina hyaluronová. Její vlastnosti a použití v kosmetice a lékařství.

Hyaluronic acid. Its properties and uses in cosmetics and medicine.
Anotácia:
Předložená bakalářská práce shrnuje základní informace o významném biopolymeru jakým je kyselina hyaluronová. Jsou zde uvedeny základní informace o její struktuře, vlastnostech a výskytu. Také je zde zmíněna historie objevu tohoto polymeru. Jsou zde podány základní informace o její výrobě z přírodních materiálů (např. kohoutích hřebínků) a výrobě fermentačními postupy. Součástí práce jsou kapitoly …viac
Abstract:
The bachelor thesis summarizes fundamental information about important biopolymer - hyaluronic acid. There is basic information about its structure, properties and occurrence. There is also mentioned the history of the discovery of a polymer. There is basic information about its production from natural materials (eg rooster combs) and the production of fermentation processes. The thesis includes chapters …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2013
  • Vedúci: doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nováková, Gabriela. Kyselina hyaluronová. Její vlastnosti a použití v kosmetice a lékařství.. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / odbor:
Farmacochemistry and Medicinal Materials / Farmacochemistry and Medicinal Materials

Práce na příbuzné téma