Bc. Lucie Kabátová

Bakalářská práce

Autorská pohádková tvorba I.Brlićové-Mažuranićové z pohledu dětské literatury

Fairy Tales of I.Brlić-Mažuranić in kontext of child's literature
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje pět hlavních kapitol. První kapitola popisuje dostupnou odbornou literaturu k danému tématu. Druhá kapitola se zaměřuje na pohádku, její definici, rozdělení, základní znaky, kompozici. Obsahuje teoretické výklady o pohádce, vychází z odborné literatury. Třetí část obsahuje interpretaci rozbor vybraných pohádek I.Brlićové-Mažuranićové (interpretace pěti pohádek). V této kapitole …více
Abstract:
The Bachelor thesis take in five main chapters. The first chapter draw accesible professional literature to this theme. The second chapter is aimed at tale, its definition, disjunction, basic attributes, composion of this genres. It includes theoretical interpretations of tales and it results from professional literature. The third chapter contain interpretation analisis chosen tales of I. Brlić-Mažuranić …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Chorvatský jazyk a literatura