Bc. Pavel Gaja

Diplomová práce

Analýza půdní vlhkosti a charakteristik sucha prostředky DPZ

Soil moisture monitornig and drought assessment using Remote Sensing
Anotace:
Diplomová práce se zabývá monitorováním půdní vlhkosti a sucha na jižní Moravě s využitím prostředků dálkového průzkumu Země. Obsahuje důkladnou rešerši metod, které se této tematice věnují. Dále popisuje vybrané vhodné zdroje dat. Hlavním výstupem práce jsou mapy zobrazující index vegetačního stavu (VCI) v Jihomoravském kraji v letech 2001-2011. Metoda VCI se vyznačuje především detekcí zemědělského …více
Abstract:
This thesis deals with soil moisture and drought monitoring in South Moravia using remote sensing data. First, we provide a detailed overview of potential methods. Then, we discuss relevant data sources. The main output of the thesis is a set of maps presenting the Vegetation Condition Index (VCI) in South Moravian Region over the period 2001-2011. The VCI method is particularly suitable for drought …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
  • Oponent: Mgr. Věroslav Kaplan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta