Bc. Pavel Gaja

Master's thesis

Analýza půdní vlhkosti a charakteristik sucha prostředky DPZ

Soil moisture monitornig and drought assessment using Remote Sensing
Abstract:
Diplomová práce se zabývá monitorováním půdní vlhkosti a sucha na jižní Moravě s využitím prostředků dálkového průzkumu Země. Obsahuje důkladnou rešerši metod, které se této tematice věnují. Dále popisuje vybrané vhodné zdroje dat. Hlavním výstupem práce jsou mapy zobrazující index vegetačního stavu (VCI) v Jihomoravském kraji v letech 2001-2011. Metoda VCI se vyznačuje především detekcí zemědělského …more
Abstract:
This thesis deals with soil moisture and drought monitoring in South Moravia using remote sensing data. First, we provide a detailed overview of potential methods. Then, we discuss relevant data sources. The main output of the thesis is a set of maps presenting the Vegetation Condition Index (VCI) in South Moravian Region over the period 2001-2011. The VCI method is particularly suitable for drought …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 2. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
  • Reader: Mgr. Věroslav Kaplan, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta