Ing. Pavel Hartmann, MBA

Diplomová práce

Proces Repair & Spare parts managementu

Process Repair & Spare parts management
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá proces oprav a výměn vadných dílů u velké mezinárodní společnosti zabývající se výrobou, distribucí a technickou podporou velkokapacitních telefonních ústředen. Proces Repair & Spare Parts Managementu je zkoumán pomocí metod strategického a operačního managementu a klade si za cíl identifikovat problematická místa v procesu oprav a výměn vadných dílů, nalézt způsob jak …více
Abstract:
This graduation thesis is about repairing and changing process of defected parts at a big international company dealing with engineering, distribution and technical support of high-density telephone central. The process of Repair & Spare Parts Management is perused by the help of strategical and operational management methods. Its purpose is to identify problematical segments in the process of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Jaroslava Hametová
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní