Ing. Miloslav Kříž

Diplomová práce

Přímá volba starosty

Direct Election of Mayor
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Přímá volba starosty“ pojednává o podmínkách změny systému volby starosty obce. Ve svém úvodu se zaměřuje na objasnění významu voleb pro fungování demokratické společnosti. Jsou naznačeny systémy volby a jejich význam pro volební výsledek. Krátce popíše historii volby zastupitelů v obcích v českých zemích. Jádro práce tvoří právní řešení přímé volby starosty. Jsou řešeny jednotlivé …více
Abstract:
This thesis „Direct election of mayor“ is dealing with the conditions of change in the system of the mayoral elections in the village. In its introduction it is focused on clarification of elections for functioning of a democratic society. There is indicated system of elections and their meaning for the election results. There is also briefly described history of the representatives elections in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa