Ing. Miloslav Kříž

Master's thesis

Přímá volba starosty

Direct Election of Mayor
Abstract:
Diplomová práce s názvem „Přímá volba starosty“ pojednává o podmínkách změny systému volby starosty obce. Ve svém úvodu se zaměřuje na objasnění významu voleb pro fungování demokratické společnosti. Jsou naznačeny systémy volby a jejich význam pro volební výsledek. Krátce popíše historii volby zastupitelů v obcích v českých zemích. Jádro práce tvoří právní řešení přímé volby starosty. Jsou řešeny jednotlivé …more
Abstract:
This thesis „Direct election of mayor“ is dealing with the conditions of change in the system of the mayoral elections in the village. In its introduction it is focused on clarification of elections for functioning of a democratic society. There is indicated system of elections and their meaning for the election results. There is also briefly described history of the representatives elections in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 5. 2014
  • Supervisor: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Reader: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Public Policy / Public Administration