Mgr. Jan Gabriel

Bachelor's thesis

Závislostní chování na internetu v prostředí MMORPG

Addictive behavior on the Internet in MMORPG
Abstract:
Spolu s rozvojem a rozšiřováním nových technologií, především pak internetu, došlo v uplynulých letech ke vzniku nového zábavního média: počítačových her. Žánrem, který v poslední době zažívá nebývalý rozmah, jsou MMORPG – hry, v nichž současně hrají stovky a tisíce hráčů, mezi nimiž probíhá nikdy nekončící vzájemná interakce. Tato bakalářská práce se zábývá problematikou motivace hráčů k hraní těchto …more
Abstract:
Together with with the advancements )in) and the spread of technology (especially the Internet), a new form of entertainment came into being: computer games. One genre which rises amongst them are MMORPGs – games played simultarily by hundreds and thousands of people with the most prominent feature of endless social interaction between players. This bachelor paper is concerned with players’ motivation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Lukas Blinka, PhD.
  • Reader: Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií