Mgr. Jan Gabriel

Bakalářská práce

Závislostní chování na internetu v prostředí MMORPG

Addictive behavior on the Internet in MMORPG
Anotace:
Spolu s rozvojem a rozšiřováním nových technologií, především pak internetu, došlo v uplynulých letech ke vzniku nového zábavního média: počítačových her. Žánrem, který v poslední době zažívá nebývalý rozmah, jsou MMORPG – hry, v nichž současně hrají stovky a tisíce hráčů, mezi nimiž probíhá nikdy nekončící vzájemná interakce. Tato bakalářská práce se zábývá problematikou motivace hráčů k hraní těchto …více
Abstract:
Together with with the advancements )in) and the spread of technology (especially the Internet), a new form of entertainment came into being: computer games. One genre which rises amongst them are MMORPGs – games played simultarily by hundreds and thousands of people with the most prominent feature of endless social interaction between players. This bachelor paper is concerned with players’ motivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lukas Blinka, PhD.
  • Oponent: Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií