Theses 

Závislostní chování na internetu v prostředí MMORPG – Mgr. Jan Gabriel

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Mgr. Jan Gabriel

Bakalářská práce

Závislostní chování na internetu v prostředí MMORPG

Addictive behavior on the Internet in MMORPG

Anotace: Spolu s rozvojem a rozšiřováním nových technologií, především pak internetu, došlo v uplynulých letech ke vzniku nového zábavního média: počítačových her. Žánrem, který v poslední době zažívá nebývalý rozmah, jsou MMORPG – hry, v nichž současně hrají stovky a tisíce hráčů, mezi nimiž probíhá nikdy nekončící vzájemná interakce. Tato bakalářská práce se zábývá problematikou motivace hráčů k hraní těchto her a rozebírá adekvátnost užití termínu závislost pro hráče, projevující znaky problematického hraní. Zároveň se snaží rozkrýt mozaiku možných vlivů jak herních motivací, tak psychologických charakteristik hráčů právě na tendenci k problematickému hraní. V této souvislosti je v práci nabídnut koncept Locus of Control jakožto osobnostní dimenze, která by měla vysvětlovat jak herní motivace, tak tendence k problematickému hraní.

Abstract: Together with with the advancements )in) and the spread of technology (especially the Internet), a new form of entertainment came into being: computer games. One genre which rises amongst them are MMORPGs – games played simultarily by hundreds and thousands of people with the most prominent feature of endless social interaction between players. This bachelor paper is concerned with players’ motivation for playing MMORPGs along with the adequacy of using the term „addiction“ for those players that present the symptoms of problematic play. It also tries to uncover the many facets determining tendency for problematic play through analysis of gaming motivations and psychological characteristics of players. The paper also presents Locus of Control as a personality dimension explaining both gaming motivation and tendency for problematic play.

Klíčová slova: Problematické hraní, nadměrné hraní, závislost, locus of control, MMORPG, online hry, vnoření, motivace, problematic play, motivation, addiction, problematic use, immersion, online games

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lukas Blinka, PhD.
  • Oponent: Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 12:51, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz