Bc. Eva Figurová

Diplomová práce

Současné projevy magie v každodennosti Romů ve vybraných lokalitách Brna

Contemporary signs of magic in the everyday life of Roma minority in the selected areas of Brno
Anotace:
Diplomová práce se zabývá magickými postupy a významy těchto postupů u původem slovenských a maďarských Romů, žijících v Brně. Vzhledem k nedostatku pramennému materiálu byl proveden terénní výzkum. Stav, proměny a případný zánik magických praktik jsou dokumentovány výpověďmi aktérů. Na jejich základě je práce dělena do pěti tematických okruhů. Těmi jsou pokerování, uhranutí, přísaha, kletba, dále …více
Abstract:
This thesis deals with magical procedures and the meanings of these procedures of the Roma people originally from Slovakia and Hungary, who live in Brno. Due to the lack of written sources, a necessary field research has been made. The state, changes and a possible extinction of these magical procedures have been documented with the help of the field research participants. Based on the results the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 2. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jana Poláková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Etnologie

Práce na příbuzné téma