Bc. Karolína Pavlíková

Bachelor's thesis

Genetické faktory virulence bakteriálních původců kloubních protetických infekcí

Genetic virulence factors of prosthetic joint infection agents
Abstract:
Tato bakalářská práce popisuje mikroorganismy způsobující protetické kloubní infekce, tyto infekce jsou často vyvolány kontaminací operačního sálu nebo nemocničním personálem. Mezi mikroorganismy způsobující kloubní infekce řadíme zástupce rodu Staphylococcus, Pseudomonas, Enterococcus či Streptococcus. Tyto bakterie jsou schopny tvorby biofilmu a díky tomu je podstatně znesnadněna jejich detekce, …more
Abstract:
In this thesis we study microorganisms causing prosthetic joint infections. These infections are commonly caused by contamination of operating room or hospital staff. Microorganisms causing joint infection belong to genus Staphylococcus, Pseudomonas, Enterococcus or Streptococcus. These microorganisms can form biofilm, that is the reason, why the diagnosis and treatment of joint infection is so complicated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Hana Obručová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Experimental Biology / Special Biology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.