Bc. Karolína Pavlíková

Bakalářská práce

Genetické faktory virulence bakteriálních původců kloubních protetických infekcí

Genetic virulence factors of prosthetic joint infection agents
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje mikroorganismy způsobující protetické kloubní infekce, tyto infekce jsou často vyvolány kontaminací operačního sálu nebo nemocničním personálem. Mezi mikroorganismy způsobující kloubní infekce řadíme zástupce rodu Staphylococcus, Pseudomonas, Enterococcus či Streptococcus. Tyto bakterie jsou schopny tvorby biofilmu a díky tomu je podstatně znesnadněna jejich detekce, …více
Abstract:
In this thesis we study microorganisms causing prosthetic joint infections. These infections are commonly caused by contamination of operating room or hospital staff. Microorganisms causing joint infection belong to genus Staphylococcus, Pseudomonas, Enterococcus or Streptococcus. These microorganisms can form biofilm, that is the reason, why the diagnosis and treatment of joint infection is so complicated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Hana Obručová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.