Marianna Izlandy

Bakalářská práce

Súčasná situácia pôvodných obyvateľov Austrálie:analýza príčin a dôsledkov

Současné problémy původních obyvatel Austrálie: analýza příčin a důsledků
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je problematika původních obyvatel Austrálie (Aboriginců), jejich současná situace v moderní australské společnosti a problémy, kterým v ní musí čelit. Dalším záměrem práce je zkoumat, která opatření britské koloniální vlády zapříčinily jejich status a to prostřednictvím analýzy nezaměstnanosti a vzdělanostní úrovně této nejchudší etnické skupiny.
Abstract:
This thesis is devoted to the issues of Indigenous peoples in Australia (Aborigines), their current situation in the modern Australian society and the problems they are currently facing. Second aim of this work is to examine what measures of the British colonial government caused this status through the analysis of unemployment and educational gap of this poorest ethnic group in Australia.
Abstract:
Témou tejto bakalárskej práce je problematika pôvodných obyvateľov Austrálie (Aborigincov), ich súčasná situácia v modernej austrálskej spoločnosti a problémy, ktorým v nej musia čeliť. Ďalším zámerom práce je skúmať, ktoré opatrenia britskej koloniálnej vlády zapríčinili ich status a to prostredníctvom analýzy nezamestnanosti a vzdelanostnej úrovne tejto najchudobnejšej etnickej skupiny.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Otakar Volenec
  • Oponent: Jan Kochan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41805

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie