Diana Briestenská

Bakalářská práce

Organické sloučeniny boru jako fluorescenční biosondy

Organoboron compounds as fluorescence bioprobes
Anotace:
Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá organickými zlúčeninami bóru, s využitím ako fluorescenčné biosondy. V úvode práce sú opísané základné princípy luminiscencie. Ďalšia časť práce je zameraná na popis zlúčenín vykazujúcich fluorescenciu v tuhom stave a ich potencionálne využitie v praxi. Predmetom experimentálnej časti je príprava piatich rôznych oxazaborínov s BF2 a BPh2 fragmentom. Tieto zlúčeniny …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with organoboron compounds, with use as fluorescence bioprobes. In the introduction the basic principles of luminescenceare described. The next part of the thesis is focused on the description of compounds showing fluorescence in a solid state and their potential use in practice. The subject of the experimental part is the preparation of five different oxazaborines with BF2 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Šimůnek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Briestenská, Diana. Organické sloučeniny boru jako fluorescenční biosondy. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Farmakochemie a medicinální materiály / Farmakochemie a medicinální materiály

Práce na příbuzné téma