Barbora ŠEJDLOVÁ

Bakalářská práce

Porovnání exekuce správní a soudní

Anotace:
V mé práci charakterizuji exekuci správní a soudní, jejich vývoj, současnou podobu a jejich odlišnosti.
Abstract:
In my bachelor thesis I characterized the administrative and judicial distraint, their development, their current form and their differences.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Lego, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEJDLOVÁ, Barbora. Porovnání exekuce správní a soudní. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/