Bc. Markéta KURFÜRSTOVÁ

Diplomová práce

Projekt vytvoření turistické akce Memoriál Karla Puszkailera na Vsetínsku

Project of creating Tourism Event Karel Puszkailer Memorial in the Vsetín Region
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vylepšením turistických služeb na Vsetínsku. Opírá se o teoretické poznatky o turistice, jejím významu, historii a analytické metody. Vychází z provedených analýz, a to analýzu nabídky turistických služeb obsahující přírodní a kulturní his-torické předpoklady, turistickou infrastrukturu a nabídku turistických akcí. Další analýzou je analýza poptávky po turistických službách …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the improvement of tourist services in the Vsetín region. It is based on the theoretical knowledge of tourism, its significance, history, and analytical methods. It results from the analyses which were made, namely the analysis of the tourism services supply including the natural, cultural and historical assumptions, tourist infrastruc-ture and offer of tourist events …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
Zveřejnit od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KURFÜRSTOVÁ, Markéta. Projekt vytvoření turistické akce Memoriál Karla Puszkailera na Vsetínsku. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe