Bc. Martina Punčochářová

Diplomová práce

Role marketingového výzkumu v procesu budování značky

Role of Marketing Research in Process of Brand Building
Anotace:
Tématem této diplomové práce je značka, marketingové výzkumy a marketingové aktivity, tedy vše co souvisí se vznikem nového produktu a jeho přivedením na trh. Aplikační část se bude zabývat společností Staropramen a.s., konkrétně produktovou řadou Staropramen Cool. Tato práce popíše komplexní aktivity související s jejím vznikem.
Abstract:
The topic of this dissertation is brand, marketing researches and marketing activities. Thus all connected with new product origin and its introduction to the market. It will be dealing with Staropramen a.s. company in practical part, with the Staropramen Cool product series in particular. This dissertation will describe complex activities related to its origin on this product portfolio.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace