Ing. Tereza Mordová

Bachelor's thesis

SWOT analýza podnikatelského subjektu

SWOT analysis of business enterprise
Anotácia:
SWOT analýza je jedním z marketingových nástrojů, které má firma k dispozici a díky níž může zanalyzovat do hloubky svůj současný stav, ale také svůj stav minulý a budoucí. V této práci bych chtěla důkladně zanalyzovat veškeré prvky, které ovlivňují postavení a celkový stav společnosti TRADE CAR, spol. s r.o. Věřím, že tato analýza přinese mě i společnosti pravdivý přehled o její činnosti a postavení …viac
Abstract:
SWOT analysis is one of the marketing tools that the company has available and through which to analyze in depth its current state, but also its status past and future. In this work I wanted to thoroughly analyze all the elements that influence the position and the overall state of the CAR TRADE, Inc. I believe that this analysis will bring me and the company a true statement of its activities and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2012
  • Vedúci: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: PhDr. Iva Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní