Bc. Zuzana ŠEDRLOVÁ

Diplomová práce

The effect of auxin herbicides on the regulation of endogenous auxin homeostasis in plants

The effect of auxin herbicides on the regulation of endogenous auxin homeostasis in plants.
Abstract:
The effect of auxin herbicides on endogenous auxin homeostasis have not been studied detailly yet. The aim of this master thesis is to reveal the auxin background of model plant Arabidopsis thaliana after application of five herbicides in different concentrations. The experiments were made on seedlings growing on medium with chosen herbicides and on mature plants which were sprayed with the herbicides …více
Abstract:
Účinkem auxinových herbicidů na endogenní auxinovou rovnováhu rostlin se doposud detailněji nikdo nezabýval. Tato diplomová práce si proto klade za cíl rozkrýt auxinové pozadí modelové rostliny A. thaliana po aplikaci pěti auxinových herbicidů v různých koncentracích. Experimenty byly prováděny na klíčních rostlinách rostoucích na médiu obsahující příslušný herbicid, ale také na dospělých rostlinách …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Kubeš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEDRLOVÁ, Zuzana. The effect of auxin herbicides on the regulation of endogenous auxin homeostasis in plants. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2022 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta