Mgr. Veronika Tomečková

Diplomová práce

Motivační faktory ovlivňující dlouhodobou spolupráci dobrovolníků v neziskové organizaci věnující se hendicapovaným

Motivation factors influencing long-term volunteering in non profit organization serving people with disabilities
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl zmapovat motivační faktory, které ovlivňují dlouhodobou spolupráci dobrovolníků v organizaci, která se věnuje hendikepovaným. Teoretická část se zaměřuje na to, aby nastínila důležité teoretické přístupy, na základě kterých je následně možné interpretovat empirická data. Teoretická část práce přibližuje vybrané teorie motivace, dobrovolnickou činnost a motivaci k dobrovolnictví …více
Abstract:
The Master ´s thesis is focused on mapping motivation factors that affect the longterm volunteering in non profit organization serving people with disabilities. The purpose of the theoretical part is to outline the basic theoretical approaches focused to be used for interpretation of empirical data. The theoretical part defines motivation and volunteering itself, selected theories of motivation to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií